• Immutable Page
 • Info
 • Attachments

/!\ Ця довідка корисна лише для MoinMoin з темою modern. Якщо у вас інша тема, розташування позначки елементів навігації можуть дещо відрізнятись. Проте, їх функції зберігаються.

Вигляд екрану

Сторінка має наступні частини (згори вниз):

 1. Заголовок сторінки
 2. Панель навігації, набір вкладок для швидких посилань
 3. Динамічне поле для повідомлень
 4. Панель дій
 5. Область для виводу сторінки
 6. Панель дій, така ж сама як у пункті 4
 7. Кінцівка сторінки

Перші чотири частини є найбільш важливими та будуть розглянуть нижче.

Заголовок сторінки

Ця частина містить наступні елементи:

 • Емблема сайту (необов'язково): вона також є посиланням на front page (home).
 • Реєстраційне ім'я користувача:
  • користувач не увійшов: посилання на екранну форму воду у вікі
  • користувач увійшов: виводиться ім'я користувача (посилання на домашню сторінку), посилання на ВашіНалаштування та посилання на вихід з вікі.

 • Панель пошуку: дозволяє виконувати пошук на сайті. Натисканні <ENTER> у полі пошуку, аналогічне натисканню кнопки пошуку У заголовках. Якщо ви хочете виконати пошук в усьому тексті - натисніть кнопку "У тексті".

 • Шлях до сторінки: виводиться шлях до сторінки. При натисканні на посиланні з назвою поточної сторінки, буде виведений перелік сторінок, що посилаються на цю сторінку. Якщо вона є підсторінкою, ви можете натиснути на посиланні що веде до її батьківської сторінки.
 • Кінцівка сторінки: списки останніх п'яти відвіданих сторінок, тож можна просто повернутись назад на кілька сторінок. Для використання цієї можливості треба увімкнути Show page trail.

Панель навігації

Ця частина є збіркою вкладок зі швидкими посиланнями. Початково є три вкладки:

Окрім початкових вкладок, ви також можете додати до цієї панелі ваші улюблені сторінки натискаючи на Add Link на кожній такій сторінці або редагуючи список Quick links на сторінці ВашіНалаштування.

Динамічне поле для повідомлень

У цьому полі відображається деякі повідомлення. Щоб закрити можете натиснути Clear message або ж воно автоматично зникне після переходу до іншої сторінки.

Панель дій

У цій частині знаходяться посилання на функції, що найчастіше використовуються:

 • Edit - дозволяє редагувати сторінку

  • Залежно від параметрів на сторінці ВашіНалаштування, може бути Edit (Text) та Edit (GUI), що надає змогу обрати редактор

  • Якщо ви не маэте права використовувати цю сторінку, натомість виводиться позначка Immutable Page

 • Comments - вмикає чи вимикає видимість коментарів (дивіться сторінку ДовідкаКоментарі)

 • Info - відображає метаінформацію про сторінку, зокрема повний список її версій

  • Show "Revision History" - відображає історію змін сторінки

  • Show "General Page Infos" - відображає загальну інформацію про сторінку

  • Show chart "Page hits and edits" - відображає кількість запитів та редагувань сторінки

 • Subscribe/Unsubscribe - дозволяє увімкнути чи вимкнути стеження за поточною сторінкою, зі сповіщенням про зміни електронною поштою

 • Add Link/Remove Link дозволяє додати/видалити улюблені сторінки до/з панелі навігації

 • Attachments - дозволяє маніпулювати вкладеннями у сторінці

 • More Actions: - містить наступні функції:

  • Raw Text - відображає первинний код поточної сторінки

  • Print View - відображає друковану версію сторінки без заголовку чи кінцівки

  • Delete Cache - примусова перекомпіляція сторінки

  • Check Spelling - запуск перевірки орфографії

  • Like Pages - виводить список сторінок з подібними заголовками

  • Local Site Map - виводить список сторінок, на які є посилання з цієї сторінки

  • Rename Page - дозволяє перейменувати цю сторінку

  • Delete Page - дозволяє видалити цю сторінку

  • Будь-які інші додані вами сторінки.

(!) Для зручності ця панель інструментів дублюється наприкінці сторінки.