• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

На цій сторінці описані ще не завершені функції, або функції, що потребують тестування, перш ніж їх буде додано до стандартного набору функцій. Вони можуть зникати чи значно змінюватися!

Підтримка мов з обома напрямками виводу тексту

  • language_default (у wikiconfig) встановлює типову мову для змісту вікі

    • це значення встановлюється у HTML-атрибут lang тегу сторінки BODY

  • для кожної мови, що підтримується у інтерфейсі користувача МоінМоін, існує відповідний макрос <<lang>>, наприклад <<en>>

    • цей макрос встановлює HTML-атрибути lang для абзаців, тощо.

    • він також змінює напрямок тексту

Також дивіться BetterHebrewSupport.