• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

НавигацияПоСайта е централното място, от което започвате изследването на това уики. MoinMoin поддържа тези IndexingSchemes:

На всяка страница има действия, които позволяват да отидете на други страници, свързани с текущата такава:

  • LikePages

  • LocalSiteMap

Освен това ги има макросите [[PageList]], [[FullSearch('text')]] и [[TableOfContents]], които позволяват автоматичното създаване на индекси за тясно свързани части на уикито.