• Immutable Page
 • Info
 • Attachments

WantedPages shows WikiNames where currently no page exists.

 • WikiWiki זה "מהיר" בהוואית (השפה המדוברת בהוואי)

 • בשביל שם החשבון שלך יש להשתמש בשם ויקי (FirstnameLastname)

 • קביעת Language בהעדפות המשתמש ל-English תאפשר לך לקבל דוא"ל מהמערכת באנגלית.

 • לחץ על העדפות משתמש בכדי ליצור חשבון משתמש ובכדי להפעיל אפשרויות נוספות.

 • באפשרותך ליצור רשימה של קישורים מהירים בהעדפות המשתמש שלך.

 • בהעדפות משתמש ניתן להשתמש בביטויים רגולריים בכדי להוסיף סימניות לדפים מסויימים; בעזרת ".*" ניתן להוסיף סימניות לכל הדפים.

 • תמונות יתווספו באופן אוטומטי כאשר תכניסו כתובת URL (או קובץ מצורף) לתמונה.
 • אל תשתמשו בצורת רבים בכתיבת שמות ויקי, אחרת יווצרו שני דפים לאותו נושא!

 • השימוש בCategory עוזר לארגן את המידע שלך.

 • על ידי הוספת שינויים אחרונים כסימניה, ניתן לראות בקלות מה השתנה מאז ביקורך האחרון.

 • בכתיבת כתובת הדוא"ל שלך, השתמש במבנה [[MailTo(Firstname DOT Lastname AT example DOT net)]] בכדי להמנע מדואר זבל.

 • שם ויקי הינו מילה המורכבת ממספר מילים כשכל תת מילה מתחילה באות רישית.
 • WantedPages מראה שמות דפים שעבורתם לא נוצר עדיין דף.

 • קבע את הדפדפן שלך או את השפה בהעדפות המשתמש לעברית אם ברצונך שתפריטי המערכת ודפי העזרה יופיעו בעברית.

 • בהעדפות המשתמש שלך ניתן לקבוע קובץ CSS משלך כדי לשנות את מבנה הויקי.

 • באפשרותך לשנות את גודל ברירת המחדל של עורך הדפים בהעדפות משתמש.

 • יש להשתמש בשמות ויקי במקום בכתובות אינטרנט מוחלטות (URL) כשמקשרים לדף פנימי בויקי.

 • אל תיצור דף חדש בויקי לתת נושאים אם דף קיים בנושא מתאים יספיק.
 • לחיצה על שם של דף תוביל לרשימה של כל הדפים בויקי שכרגע מקשרים לאותו דף.
 • באפשרותך להשתמש בסימוני תנועות מזרח-אירופאיים (öäüÖÄÜ) בתוך דפים בויקי ואפילו בשמות ויקי.

 • באפשרותך לקבוע דף אחר לדף הבית שלך מלבד FrontPage, כמו למשל שינויים אחרונים.

 • ניתן למנוע יצירת שם ויקי על ידי הוספת ! לפני המילה.

 • בעזרת הצירוף attachment:myfile.txt ניתן להוסיף קובץ מצורף לדף וליצור קישור להעלאת הקובץ.

 • בעזרת "Check Spelling" ניתן להתחיל בדיקת איות. חשוב: הוסף מילים לא ידועות רק כשאתה בטוח במאת האחוזים שהן מאוייתות נכונה.

 • בעזרת "Add Link" ניתן להוסיף את הדף הנצפה לרשימת הקישורים המהירים שלך.

 • בעזרת "Info" ניתן לראות את היסטוריית העריכה של הדף הנצפה.

 • בעזרת "Subscribe" ניתן לקבל עדכונים על שינויים שנעשים בדף הנצפה דרך דוא"ל, בתנאי שהויקי תומכת בדוא"ל.

 • בעזרת "@SIG@" ניתן לחתום מלל.

 • בעזרת CategoryCategory ניתן לצפות ברשימה של כל הקטגוריות הזמינות.

 • הייה אמיץ והוסף תוכן לויקי - אין באפשרותך להרוס משהו, מכיוון שגיבויים נוצרים באופן אוטומטי עבור כל הדפים!
 • דפים מיותמים מראה רשימה של דפים שלא מקושרים מאף דף אחר.

 • פשוט הוסף כתובת רשת (למשל http://moinmo.in/). הויקי תיצור קישור לחיץ עבורך באופן אוטומטי.

 • ויקי זה דבר נהדר - במיוחד אחרי שקראת את דפי העזרה (ראה תוכן עזרה). ;-)

 • רמז: באפשרותך לחפש מספר מילים בו זמנית, ממש כמו בגוגל. ראה HelpOnSearching.

 • ערוך את דף עוגיות מזל בכדי ליצור רשימה של פניני חוכמה שיבחרו אקראית בכל פעם שהמאקרו [[RandomQuote()]] יוכלל בדף.