• Diff for "Contribute/Translate/ca"
 • Immutable Page
 • Info
 • Attachments
Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2007-10-01 21:12:22
Size: 2128
Editor: 89
Comment:
Revision 3 as of 2007-10-01 21:23:29
Size: 2127
Editor: 89
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 24: Line 24:
 * Un cop hagis acabat amb la traducció, posa una petició d'actualització (commit) al document ''i18n General document'', o puja-les com fitxers adjunts a [http://bugs.opencompositing.org bugzilla]. Marque-les dins de '''i18n Component''' i no dins de plugins/ccsm.  * Un cop hagis acabat amb la traducció, posa una petició d'actualització (commit) al document ''i18n General document'', o puja-les com fitxers adjunts a [http://bugs.opencompositing.org bugzilla]. Marca-les dins de '''i18n Component''' i no dins de plugins/ccsm.

Internacionalitzant Compiz Fusion

Estem agraïts pel teu interès d'obtenir el Compiz Fusion traduït al teu idioma; has vingut al lloc adequat.

Compiz i Compiz Fusion tenen un gran nombre de connectors. Per configurar-los, tenim eines de configuració. Els teus esforços ajudaran a poder fer que aquestes eines estiguin disponibles en el teu idioma.

Les traduccions són una contribució molt valuosa que els no programadors poden fer a un projecte de codi obert.

Com començar

Aquí estan els passos per poder començar:

 • Visita [http://l10n.compiz-fusion.org].

 • Descarrega .pot files (ccsm, i18n, emerald, compiz) si ningú ha començat la traducció. Obté .po si la traducció no està completada en un 100%.

 • Usa gobby i entra en el següent servidor:

  Servidor

  obby.opencompositing.org

  Port

  6523

  Paraula clau

  cfteam

 • Contacta amb els altres traductors del teu idioma, o afegeix el teu nom al document i18n General Document.

 • Crea nous documents anomenats xy-ccsm.po i xy.po per mantenir la traducció encara inacabada. Si el teu idioma ja està en el obby, pots començar a treballar en les traduccions inacabades.

 • Un cop hagis acabat amb la traducció, posa una petició d'actualització (commit) al document i18n General document, o puja-les com fitxers adjunts a [http://bugs.opencompositing.org bugzilla]. Marca-les dins de i18n Component i no dins de plugins/ccsm.

Enllaços d'interès


CategoryCategory

Contribute/Translate/ca (last edited 2008-03-30 18:33:52 by localhost)