• Diff for "Contribute/Translate/ca"
 • Immutable Page
 • Info
 • Attachments
Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2007-10-01 21:23:29
Size: 2127
Editor: 89
Comment:
Revision 4 as of 2008-03-30 18:33:52
Size: 2139
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 14: Line 14:
 * Visita [http://l10n.compiz-fusion.org].  * Visita [[http://l10n.compiz-fusion.org]].
Line 24: Line 24:
 * Un cop hagis acabat amb la traducció, posa una petició d'actualització (commit) al document ''i18n General document'', o puja-les com fitxers adjunts a [http://bugs.opencompositing.org bugzilla]. Marca-les dins de '''i18n Component''' i no dins de plugins/ccsm.  * Un cop hagis acabat amb la traducció, posa una petició d'actualització (commit) al document ''i18n General document'', o puja-les com fitxers adjunts a [[http://bugs.opencompositing.org|bugzilla]]. Marca-les dins de '''i18n Component''' i no dins de plugins/ccsm.
Line 28: Line 28:
 * [http://forum.compiz-fusion.org/showthread.php?t=3398 Translator's Lounge] on pots discutir qualsevol cosa relacionada en la localització del Compiz Fusion (en anglés).
 * [http://forum.compiz-fusion.org/showthread.php?t=2427 i18n Announcement]
 * [http://l10n.compiz-fusion.org l10n Statistics and template(.pot) files]
 * [http://raviratlami1.blogspot.com/2006/07/tips-for-linux-localization.html Tips for Linux Localization]
 * [[http://forum.compiz-fusion.org/showthread.php?t=3398|Translator's Lounge]] on pots discutir qualsevol cosa relacionada en la localització del Compiz Fusion (en anglés).
 * [[http://forum.compiz-fusion.org/showthread.php?t=2427|i18n Announcement]]
 * [[http://l10n.compiz-fusion.org|l10n Statistics and template(.pot) files]]
 * [[http://raviratlami1.blogspot.com/2006/07/tips-for-linux-localization.html|Tips for Linux Localization]]

Internacionalitzant Compiz Fusion

Estem agraïts pel teu interès d'obtenir el Compiz Fusion traduït al teu idioma; has vingut al lloc adequat.

Compiz i Compiz Fusion tenen un gran nombre de connectors. Per configurar-los, tenim eines de configuració. Els teus esforços ajudaran a poder fer que aquestes eines estiguin disponibles en el teu idioma.

Les traduccions són una contribució molt valuosa que els no programadors poden fer a un projecte de codi obert.

Com començar

Aquí estan els passos per poder començar:

 • Visita http://l10n.compiz-fusion.org.

 • Descarrega .pot files (ccsm, i18n, emerald, compiz) si ningú ha començat la traducció. Obté .po si la traducció no està completada en un 100%.

 • Usa gobby i entra en el següent servidor:

  Servidor

  obby.opencompositing.org

  Port

  6523

  Paraula clau

  cfteam

 • Contacta amb els altres traductors del teu idioma, o afegeix el teu nom al document i18n General Document.

 • Crea nous documents anomenats xy-ccsm.po i xy.po per mantenir la traducció encara inacabada. Si el teu idioma ja està en el obby, pots començar a treballar en les traduccions inacabades.

 • Un cop hagis acabat amb la traducció, posa una petició d'actualització (commit) al document i18n General document, o puja-les com fitxers adjunts a bugzilla. Marca-les dins de i18n Component i no dins de plugins/ccsm.

Enllaços d'interès


CategoryCategory

Contribute/Translate/ca (last edited 2008-03-30 18:33:52 by localhost)