• Immutable Page
 • Info
 • Attachments

Søgninger

MoinMoin 1.3 kommer med en ny søgemaskine. De samme søgemønstre er tilladt i felterne til søgning og titelsøgning som i parametre til makroerne FullSearch og PageList.

 • Der kan være flere søgeord adskilt af mellemrum
  • Søgeord er som udgangspunkt kombineret med logisk AND - kun sider indeholdende alle søgeord returneres
  • Dobbelte og enkelte citationstegn kan anvendes til at medtage mellemrum i søgeord.
 • - foran et søgeord betyder logisk NOT - sider indeholdende dette søgeord undtages fra resultatet

 • regex:SØGEORD behandles som et "regulært udtryk"

 • title:SØGEORD søger i sider med titler der matcher SØGEORD

 • case:SØGEORD skelner mellem STORE og små bogstaver

  • Normalt søger søgeord også på titler. Titel-match vægtes højere end match på sider.
 • linkto:SØGEORD søger efter lænker til SØGEORD

 • title:, regex:, linkto: og case: kan anvendes kombineret i samme søgeord

  • disse tilretninger kan forkortes til enhver længde: f.eks. re:, t:, reg:, cas:, l:

  • - skal placeres før alle andre tilretninger

 • or operatoren har lavere precedence end den implicitte AND

 • Parenteser kan anvendes til gruppering

Eksempler

title:Hjælp makro

søger efter hjælpesider som indeholder ordet "makro".

apple (computer or "operativsystem")

søger efter sider indeholdende ordet "apple" og mindst eet af ordene "computer" eller "operativsystem".

windows winamp or linux xmms

søger efter sider som matcher både "windows" og "winamp", og også efter sider indeholdende både "linux" og "xmms".

"en tekst"

Vil matche "den tekst" eller "en tekstlinje". Citation bruges kun til at medtage mellemrum, og betyder ikke Nøjagtigt denne sætning.

linkto:WindowsSide title:Linux

søger efter sider der har "Linux" i sidenavnet og indeholder en lænke til WindowsSide

r:\bhund\b

søger efter ordet "hund" og finder ikke f.eks. ordet "hundehus"

TitleSearch og PageList

 • anvender samme mønstre
 • title: tilføjes virtuelt til alle søgeord