• Immutable Page
 • Info
 • Attachments

Tato stránka má za cíl zběžně představit nejdůležitější prvky syntaxe MoinMoin. Vždy je ukázán zápis MoinMoin syntaxe a poté výsledek, který zobrazí wiki. Navíc zde naleznete odkazy na související stránky nápovědy. Mějte na paměti, že některé funkce mohou záviset na vašem nastavení.

Obsah

'''Obsah''' (do 2 úrovně)
<<TableOfContents(2)>>

Obsah (do 2 úrovně)

Nadpisy

viz.: HelpOnHeadlines

= nadpis 1. úrovně =
== nadpis 2. úrovně ==
=== nadpis 3. úrovně ===
==== nadpis 4. úrovně ====
===== nadpis 5. úrovně =====

nadpis 1. úrovně

nadpis 2. úrovně

nadpis 3. úrovně

nadpis 4. úrovně

nadpis 5. úrovně

Formátování textu

viz. HelpOnFormatting

 * ''kurzíva''
 * '''tučné'''
 * '''''tučná kurzíva'''''
 * `neproporcionální`
 * {{{zdrojový kód}}}
 * __podtržené__
 * ,,dolní,,index
 * ^horní^index
 * ~-menší-~
 * ~+větší+~
 * --(přeškrtnuté)--
 • kurzíva

 • tučné

 • tučná kurzíva

 • neproporcionální

 • zdrojový kód

 • podtržené

 • dolníindex

 • horníindex

 • menší

 • větší

 • přeškrtnuté

Odkazy

viz. HelpOnLinking

Interní odkazy

 * HlavniStranka
 * [[HlavniStranka]]
 * HelpOnEditing/SubPages
 * /PodřazenáStránka
 * ../SesterskáStránka
 * [[HlavniStranka|pojmenovaný odkaz]]
 * [[#záložka]]
 * [[#záložka|popis]]
 * [[JménoStránky#záložka]]
 * [[JménoStránky#záložka|popis]]
 * [[attachment:soubor.txt]]

Externí odkazy

 * http://moinmo.in/
 * [[http://moinmo.in/]]
 * [[http://moinmo.in/|MoinMoin Wiki]]
 * [[http://static.moinmo.in/logos/moinmoin.png]]
 * {{http://static.moinmo.in/logos/moinmoin.png}}
 * [[http://static.moinmo.in/logos/moinmoin.png|moinmoin.png]]
 * MeatBall:InterWiki
 * [[MeatBall:InterWiki|InterWiki stránka na MeatBall]]
 * [[file://///jmenoserveru/sdilene/cela/cesta/k/souboru/název%20souboru%20s%20mezerami.txt|odkaz na soubor název souboru s mezerami.txt]]
 * uzivatel@example.com

Zabránění automatickému odkazování

 * Wiki''''''Název
 * Wiki``Název
 * !WikiNázev
 * WikiOdkaz''''''y
 * WikiOdkaz``y
 * `http://www.example.com`
 * [[http://www.example.com/]]nelinkované

Kresby

Blokové citace a odsazování

 odsazený text
 text odsazený na 2. úroveň
 • odsazený text
  • text odsazený na 2. úroveň

Seznamy

viz. HelpOnLists

Nečíslované seznamy

 * položka 1

 * položka 2 (s mezerou před sebou)
 * položka 2.1
  * položka 2.1.1
 * položka 3
 . položka 3.1 (bez odrážky)
 . položka 4 (bez odrážky)
 * položka 4.1
  . položka 4.1.1 (bez odrážky)
 • položka 1
 • položka 2 (s mezerou před sebou)
  • položka 2.1
   • položka 2.1.1
 • položka 3
  • položka 3.1 (bez odrážky)
 • položka 4 (bez odrážky)
  • položka 4.1
   • položka 4.1.1 (bez odrážky)

Číslované seznamy

S arabskými číslicemi

 1. položka 1
  1. položka 1.1
  1. položka 1.2
 1. položka 2
 1. položka 1
  1. položka 1.1
  2. položka 1.2
 2. položka 2

S římskými číslicemi

 I. položka 1
  i. položka 1.1
  i. položka 1.2
 I. položka 2
 1. položka 1
  1. položka 1.1
  2. položka 1.2
 2. položka 2

S písmeny

 A. položka A
  a. položka A. a)
  a. položka A. b)
 A. položka B
 1. položka A
  1. položka A. a)
  2. položka A. b)
 2. položka B

Seznamy definic

 výraz:: definice
 objekt::
 :: popis 1
 :: popis 2
výraz
definice
objekt
popis 1
popis 2

Horizontální čáry

viz. HelpOnRules

----
-----
------
-------
--------
---------
----------
Tabulky

viz. HelpOnTables

Tabulky

||'''A'''||'''B'''||'''C'''||
||1   ||2   ||3   ||

A

B

C

1

2

3

Šířka buňky

||minimální šířka ||<99%>maximální šířka ||

minimální šířka

maximální šířka

Slučování buněk

||<|2> buňka sloučená přes 2 řádky ||nuňka v 2. sloupci ||
||buňka v 2. sloupci 2. řádku ||
||<-2> buňka sloučená přes dva sloupce ||
||||jako zkraktu můžete použít prázdné buňky ||

buňka sloučená přes 2 řádky

nuňka v 2. sloupci

buňka v 2. sloupci 2. řádku

buňka sloučená přes dva sloupce

jako zkraktu můžete použít prázdné buňky

Zarovnání obsahu buněk

||<^|3> nahoru (kombinovaný) ||<:99%> střed (kombinovaný) ||<v|3> dolů (kombinovaný) ||
||<)> doprava ||
||<(> doleva ||

nahoru (kombinovaný)

střed (kombinovaný)

dolů (kombinovaný)

doprava

doleva

Vybarvené buňky

||<#0000FF> modrá  ||<#00FF00> zelená   ||<#FF0000> čerená ||
||<#00FFFF> azurová ||<#FF00FF> fuchsiová ||<#FFFF00> žlutá ||

modrá

zelená

čerená

azurová

fuchsiová

žlutá

Funkce tabulek podobné HTML

||Například ||<rowspan="2"> je jako <|2> ||
||<bgcolor="#00FF00"> je jako <#00FF00> ||
||<colspan="2"> je jako <-2>||

Například

je jako <|2>

je jako <#00FF00>

je jako <-2>

Makra a proměnné

Makra

viz. HelpOnMacros

 • <<Anchor(záložka)>> vloží záložku záložka

 • <<BR>> vloží vynucený konec řádky

 • <<FootNote(Poznámka)>> vloží poznámku pod čarou s textem Poznámka.

 • <<Include(HelpOnMacros/Include)>> vloží přímo obsah stránky HelpOnMacros/Include

 • <<MailTo(uzivatel AT example DOT com)>> skryje emailovou adresu uzivatel@example.com před nepřihlášenými uživateli

Proměnné

viz. HelpOnVariables

 • @SIG@ vloží vaše přihlašovací jméno a čas změny

 • @TIME@ vloží čas a datum změny

Smajlíci a ikony

viz. HelpOnSmileys

Markup Display Markup Display Markup Display Markup Display
X-( X-( :D :D <:( <:( :o :o
:( :( :) :) B) B) :)) :))
;) ;) /!\ /!\ <!> <!> (!) (!)
:-? :-? :\ :\ >:> >:> |) |)
:-( :-( :-) :-) B-) B-) :-)) :-))
;-) ;-) |-) |-) (./) (./) {OK} {OK}
{X} {X} {i} {i} {1} {1} {2} {2}
{3} {3} {*} {*} {o} {o}    

Parsery

viz. HelpOnParsers

Doslovný přepis

{{{
def hello():
  print "Hello World!"
}}}

def hello():
  print "Hello World!"

Zvíraznění syntaxe

{{{#!python
def ahoj():
  print u"Ahoj Světe!"
}}}

  1 def ahoj():
  2   print u"Ahoj Světe!"

Použivání wiki parseru s CSS třídami

{{{#!wiki red/solid
Toto je text v '''div''' prvku s atributem `class="red solid"`.
}}}

Toto je text v div prvku s atributem class="red solid".

Výstrahy

viz. HelpOnAdmonitions

{{{#!wiki caution
'''Nepřehánějte to s výstrahami'''

Výstrahy by měly být používány s rozvahou. Stránka plná výstrah bude vypadat roztěkaně a bude těžší se v ní vyznat než ve stránce, kde byly výstrahy použit zřídka.
}}}

Nepřehánějte to s výstrahami

Výstrahy by měly být používány s rozvahou. Stránka plná výstrah bude vypadat roztěkaně a bude těžší se v ní vyznat než ve stránce, kde byly výstrahy použit zřídka.

Komentáře

viz. HelpOnComments

Klikni na "Komentář" v editačním panelu pro přepnutí viditelnosti /* komentářů */.

Klikni na "Komentář" v editačním panelu pro přepnutí viditelnosti

{{{#!wiki comment/dotted
Toto je wiki parser blok třídy "comment dotted" (viz. HelpOnParsers).

Jeho viditelnost je přepínána stejným způsobem.
}}}