• Immutable Page
 • Info
 • Attachments

Další témata nápovědy MoinMoin

Podtémata

Contents

Zaslání nového hesla uživatelům

Pokud je pro vaši wiki nakonfigurovaný e-mail (přesněji SMTP server, více viz HelpOnConfiguration), pak si mohou uživatelé nechat zaslat svoje heslo na adresu, kterou vyplnili ve svém UživatelskémNastaveni. Pokud ale SMTP není nakonfigurováno, tlačítko Mail me my password se nezobrazí. Navíc si v takovém případě nebudou moci uživatelé nechat zasílat odebírané stránky.

Nastavení favicony

Možná budete pro svoji wiki nastavit vlastní ikonu, běžně známou jako favicon.ico. Favicony se objeví na tabech a v záložkách uživatelů, pokud si vaši wiki prohlížejí v tabech nebo si ji zazáložkovali. Abyste změnili defaultní favicon a nastavili svoji, přidejte následující řádku do svého wikiconfig.py:

html_head = '''
<link rel="shortcut icon" href="/moin_static160/favicon.ico">
<!-- ... další věci týkající se hlavičky ... -->
'''

Velikost obrázku musí být 16x16.

Triky pro Apače

Zabezpečení přístupu k wiki pomocí Apache obnáší

Vizte PasswordProtectedEditing

Obsluha wiki jako kořen domény

Pro MoinMoin nainstalovaný v "/" stačí provést tyto úpravy v httpd.conf:

# global section:
LoadModule rewrite_module /usr/lib/apache/1.3/mod_rewrite.so
# virtualhost section:
RewriteEngine on
RewriteRule ^/moin_static160/ - [last]
RewriteRule ^/robots.txt -   [last]
RewriteRule ^/favicon.ico -   [last]
RewriteRule ^/?(.*) /file/path/to/moin.cgi/$1 [last,type=application/x-httpd-cgi]

Tímto způsobem můžete pužít krátká hezká url typu http://mistopis.cz/Petrovice.

Poznámka:

 • /cesta/ke/cgi-bin/.. je absolutní cesta k souboru, ne URL
 • Ujistěte se, že absolutní cesta k souboru moin.cgi má nastavena ExecCGI práva v httpd.conf.

 • Vůbec nepotřebujete ScriptAlias pro moin.cgi, ale alias k adresáří s htdocs pro MoinMoin je nutný: Alias /moin_static160/ "/usr/share/moin/htdocs/"

Přesměrování z /mywiki/MyWiki na hlavní stránku v uživatelově jazyce

Předpokládejme že chcete ve vaší wiki použít MyWiki jako referenci na vaší wiki. Pokud uživatel klikne na tento odkaz, měl by být přesměrován na hlavní stránku psanou v jeho mateřštině.

Toto přidejte do svého httpd.conf PŘED ScriptAlias:

RedirectPermanent /mywiki/MyWiki  http://www.domain.org/mywiki?action=show

Obsluha wiki na wiki.domain.com a domovské stránky na www.domain.com

Následuje konfigurace pro virtualní hosty se specialnimi právy na Gentoo Linuxu. Konfigurace je pro Apache2 konfigurační soubory. V Apache 1 jednoduše všecko napište do httpd.conf.

Přidejte toto do /etc/apache2/conf/vhosts/vhosts.conf

NameVirtualHost *
<VirtualHost *>
  ServerName www.domain.org
  ServerAlias domain.org
  DocumentRoot /var/www/domain.org/htdocs
</VirtualHost>
 
<VirtualHost *>
  ServerName wiki.domain.org
  Alias /moin_static160/ "/usr/share/moin/htdocs/"
  Alias /favicon.ico "/var/www/htdocs/favicon.ico"
  ScriptAlias / "/usr/share/moin/mywiki/moin.cgi/"
</VirtualHost>

A toto do /etc/apache2/conf/commonapache2.conf

<Directory /usr/share/moin/htdocs/>
  Order deny,allow
  Allow from all
</Directory>

<Directory /usr/share/moin/domain.org/>
  Order deny,allow
  Allow from all
</Directory>

Specialní funkce pro wiki farmy a intranet

Následující kapitolky ukazují, jak vám některé funkce mohou pomoci optimizovat konfiguraci když máte několik wiki na jednom serveru nebo pokud používáte MoinMoin v rámci intranetu.

Centralizovaná nastavení

 • farmconfig.py
 • sdílený intermap.txt
 • sdílené ikony a code base

Remapování URL

Konfigurační proměnná "url_mappings" slouží k přemapování URL, například pro změnu určitých URL prefixů v úplně jiné. To je obzvláště užitečné na intranetu, pokud se změní celá struktura dokumentů umístěnýh mimo wiki. Většina intranetových wiki ale taková není, neboť ty jsou relativní a remapování se nepoužívá.

"url_mappings" je vyledávací tabulkou. Syntakticky je to slovník, kde klíč je prefix který má být nahrazen a hodnota je onen nahrazující text.

Samozřejmě můžete "url_mappings" použít k zahrnutí skriptu nulujícího referer proměnnou pro externí odkazy:

url_mappings = {
  'http://my-wiki/': 'http://my-wiki/',
  'http://': '/cgi-bin/derefer.cgi?url=http://'
 }

Důvodem, proč byste mohli chtít něco takového provozovat je snaha vyhnout se google spamu na vaší wiki (ačkoli je to velmi vyjímečný jev a v případě útoků malého rozsahu se nejedná o příliš velký problém) nebo pokud chcete svoji wiki udržet v tajnosti. Nezapomeňte, že vaše wiki můsí být explicitně zahrnuta, protože jinak by byly automaticky generované URL (například v e-mailových upozorněních) také romapovány.

Povšiměte si prosím: Pokud chcete přesměrovat jednu stránku na druhou, jednoduše na její první řádek napište #REDIRECT a jméno cíle přesměrování. Vizte HelpOnProcessingInstructions.

TODO

<!> TODO: následující vysvětlit detajlně a vůbec i v předchozích kapitolkách jít do větších detajlů

Vyžaduje další vysvětlení (ponecháno v angličtině):

 • event logging
 • Page trails (user option)
 • UserPreferences: checkboxes for double-click edit, page trail, fancy links, emoticons, jump to last page visited, and some other yes/no options

 • "Remove trailing whitespace from each line" option in the editor
 • Page templates (create a new page using a template page)
 • Only "normal" URLs (outside of brackets) are converted to inline images ==> document exact rules

 • Highlighting of search results, and of bad words when spellchecking
 • Support for "file:" URLS

 • email notification features
 • "RSS" icon displayed by RecentChanges macro

 • commentary field of editor, recent changes and page info
 • Page caching, for now limited to XSLT processing (where it's absolutely needed); new code & API to add the "DeleteCache" link

 • inline search fields (at the bottom of each page)
 • the interwiki name "Self" now always points to the own wiki
 • page info action

Admin stuff:

 • describe "moin.cgi?action=test" tool in more detail
 • WikiFarm support:

  • <datadir>/plugin/macro and <datadir>/plugin/action can be used to store macros and actions local to a specific wiki instance

  • config.shared_intermap can contain a pathname to a shared "intermap.txt" file (i.e. one stored outside the datadir)
 • $PAGE placeholder in interwiki map

Compatibility:

 • RSS features require a recent PyXML (CVS or 0.7) due to bugs in the namespace handling of xml.sax.saxutils in earlier versions. This is (hopefully) automatically detected on every installation.