• Immutable Page
 • Info
 • Attachments

Katras lapas galvene (!?) ļauj Jums atgriezties uz lapām SākumLapa, PēdējāsIzmaiņas, MeklētLapu un PalīdzībasSaturaRādītājs.

Lapā MeklētLapu Jums tiks piedāvāts:

Rindās zem galvenes (?!) un lapas apakšā Jūs atradīsiet saites biežāk lietotajām funkcijām:

 • "Virslapa" ved uz virslapu (augstāka līmeņa lapu) un redzama tikai tad, ja atrodaties kādā apakšlapā (sk. RediģēšanasPalīdzība/ApakšLapas)

 • "Pierakstīties"/"Atrakstīties" ļauj pierakstīties vai atrakstīties e-pasta ziņojumiem par konkrēto lapu
 • "Labot tekstu" ļauj Jums izmainīt lapu
 • "Informācija" uzrāda meta informāciju par lapu, tai skaitā – pilnu pārskatīšanas vēsturi
 • "Izmaiņas" rāda izmaiņas starp lapas pašreizējo versiju un iepriekšējo versiju
 • "Citas darbības:" piedāvā sekojošas funkcijas:
  • "Rādīt jēltekstu" rāda konkrētās lapas pirmkodu
  • "Drukāšanai" rāda lapas izdrukas versiju bez galvenes un zemteksta (?!)

  • Citas Jūsu uzstādītās opcijas
  • <!> Un pievienojiet paši vēl!

Uzkliķējot uz lapas virsraksta, Jums tiks uzrādītas visas tās lapas, kurās ir atsauce uz šo konkrēto lapu. Atsauču un saišu veidošana saistīta arī ar lapu kategorizēšanu – sīkākai informācijai sk. MājasLapasKategorija.