• Immutable Page
 • Info
 • Attachments

OhjeSisältö > OhjeKehittäjille

MoinMoin ei olisi nykyisen kaltainen, monipuolinen wiki-ohjelmisto ilman käyttäjien ja kehittäjien apua. MoinMoinin ohjelmointiin on käytetty Python-ohjelmointikieltä 1 ja versionhallintaohjelmistona toimii Mercurial2. Lisätietoja MoinMoinin lähdekoodista ja muista kehittäjiä koskevista asioista löytyy englannin kielellä MoinMoin-ohjelmiston kotisivulta: MoinDev.

Voit auttaa MoinMoinin kehittämisessä eri tavoin:

 • Jos kohtaat ohjelmavirheen (bugin), lähetä bugiraportti. Etsi kuitenkin vastaavanlaisia virheitä, ennen kuin luot uuden raportin. Lue myös sivu KnownIssues (englanninkielinen).

 • Jos MoinMoinista puuttuu mielestäsi ominaisuuksia, tee ominaisuuspyyntö. Etsi kuitenkin vastaavanlaisia pyyntöjä, ennen kuin luot uuden ominaisuuspyynnön.

 • Kehitä uusia laajennuksia: Makroja, toimintoja ja parsereita. Lisätietoja löytyy englannin kielellä sivulta MoinMoinExtensions.

 • Auta kehitysversion suhteen: Auta kokeilemalla ja kehittämällä MoinMoinin kehitysversiota. Lisätietoja löytyy englannin kielellä sivulta MoinDev.

 • Korjaa lähdekoodia: Korjaa bugeja kehittämällä korjaustiedostoja. Lisätietoja löytyy englannin kielellä sivulta HelpOnPatchCreation.

 • Auta suomentamisessa: Auta MoinMoinin suomentamisessa. Lisätietoja löytyy englannin kielellä sivulta MoinDev/Translation.

 • Suunnittele ulkoasuteemoja: Luo MoinMoiniin uusia tyylejä ja kuvakkeita. Lisätietoja löytyy englannin kielellä sivulta MoinDev/ThemeDevelopment.

 • Paketoi tiedostoja: Auta rakentamaan asennuspaketteja. Lisätietoja löytyy englannin kielellä sivulta HelpOnPackageInstaller.


 1. Python-ohjelmointikielen kotisivu: http://www.python.org/ (1)

 2. Mercurial-versionhallintaohjelmiston kotisivu: http://www.selenic.com/mercurial/ (2)