• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

Yleistä

  • Käytä yhtä tai useampaa tyhjää riviä kappaleiden luomiseksi
  • Merkintä [[BR]] luo rivivälin kappaleisiin.

Tekstin ulkoasu

Kuvaus

Merkintä

Lisätiedot

kursivoitu

''kursivoitu''

Kaksi heittomerkkiä

lihavoitu

'''lihavoitu'''

Kolme heittomerkkiä

kirjoituskone

`kirjoituskone`

Single backticks. Wiki markup is ignored.

koodimuotoilu

{{{koodimuotoilu}}}

Esimerkki. Wikin muotoilujasääntöjä ei oteta huomioon.

alleviivattu

__alleviivattu__

yläindeksi

^ylä^indeksi

alaindeksi

,,ala,,indeksi

pienempää

~-pienempää-~

suurempaa

~+suurempaa+~

yliviivattu

--(yliviivattu)--

Väritys

Väritys on käytettävissä taulukoissa ilman erillisiä makroja. Lisätietoja sivulla OhjeTaulukoista. Tekstin värittämisen mahdollistamiseksi wikin ylläpitäjän tulisi ottaa käyttöön makro, lisätietoja sivulla How can I colorize my text?

Koodin väritys (Syntaksin korostus)

Koodin korostamiseen on useita tapoja:

  1. Aloita koodiosuus sisällyttämällä parserin nimi: {{{#!parsername

  2. Embed a file attachment bearing a supported extension (such as ".py") with inline:

  3. Sisällytä sivun alkuun muotoiluprosessointimääritelmä: #format parsername

Esimerkki.

Nähdäksesi luettelon tuetuista ohjelmointikielistä, mene sivulle OhjeParsereista.


Esimerkkejä

''Kursivointi'' ja '''lihavointi samassa'''

Merkintä

Tulos

'''''Mix''' at the beginning''

Mix at the beginning

'''''Mix'' at the beginning'''

Mix at the beginning

'''Mix at the ''end'''''

Mix at the end

''Mix at the '''end'''''

Mix at the end

Koodia

{{{
10 PRINT "Hello, world!"
20 GOTO 10
}}}

Tulos:

10 PRINT "Hello, world!"
20 GOTO 10

Ylä- ja alaindeksit

Merkintä

Muistanet Pythagoraan lauseen ''a''^2^ + ''b''^2^ = ''c''^2^ yläasteelta, ellei huomiosi keskittynyt vain H,,2,,O:aan.

tuottaa seuraavanlaisen muotoilun:

Muistanet Pythagoraan lauseen a2 + b2 = c2 yläasteelta, ellei huomiosi keskittynyt vain H2O:aan.

Koodimerkinnät väreissä, tapa #1

{{{#!python
from colors import palette
palette.colorize('python')
}}}

Tulos:

   1 from colors import palette
   2 palette.colorize('python')