• Immutable Page
 • Info
 • Attachments

Graafinen editori

MoinMoinissa on kaksi muokkaustilaa, teksti- ja editoritilat. Editoritilassa muokkaus tapahtuu käyttäen graafista, tekstinkäsittelyohjelmaa muistuttavaa editoria. Se vaatii toimiakseen jonkin seuraavista selaimista:

 • Firefox (versio 1.0 tai uudempi)
 • Mozilla (versio 1.3 tai uudempi)
 • Netscape (versio 7 tai uudempi)
 • Internet Explorer (versio 5.5 tai uudempi).

Editori on ollut käytössä MoinMoinin versiosta 1.5 lähtien, joten se on varsin uusi ominaisuus. Editoritilassa on vielä monia yhteensopivuusongelmia1. Käytä editoria siis varoen ja tallenna usein.

Siitä huolimatta, että graafinen editori on selaimessa toimiva HTML-editori, wiki itsessään käyttää HTML:n sijasta wikin omaa merkintätapaa. Muokatessa sivun sisältöä graafisella editorilla wikimerkinät näkyvät joko Näytä raakatekstinä -toimintoa käyttäen tai siirtymällä tekstimuokkaustilaan. Muokkaaminen on helpompaa tekstitilassa wikimerkintöjä käyttäen kuin graafisen editorin tuottamaa HTML-koodia muuttaen.

Although the GUI editor is an HTML editor running in your browser the wiki itself does not work with HTML internally, but uses a special markup called "wiki markup" - it can be viewed with the "Show Raw Text" action or while editing with the text editor. The wiki markup is much easier to edit than raw HTML, but has several restrictions:

 • No text formats, links, images, icons, ... within headings, links, most text formats except bold and italic.

 • No headings, bullet and numbered list, horizontal lines tables, ... within tables. Use tables for listing data not for page layout.

Graafista editoria käyttäen vain tietyt sallitut muotoilut ovat mahdollisia. On kuitenkin mahdollista muokata editorin tuottamaa HTML-koodia, mutta se ei ole suositeltavaa. Mitä luultavimmin käsin muokattu HTML-sisältö ei ole tuettua, joten tallentaessa tapahtuu virhe tai käsin lisätty HTML-koodi jätetään huomioimatta.

CamelCase

Tekstitilassa niin sanotut CamelCase-sanat (vähintään kaksi sanaa kirjoitettuna yhteen käyttäen isoja alkukirjaimia) luovat automaattisesti linkin. Tämä toimii myös graafisessa editorissa. Jotta CamelCase-muodossa olevat sanat muuttuisivat linkeiksi, käytä Esikatselu-toimintoa tai yksinkertaisesti tallenna sivu. CamelCase-sanoista automaattisen linkin luomisen estämiseksi käytä huutomerkkiä ennen CamelCase-sanaa.

Wikimerkintöjen käyttäminen graafisessa editorissa

 • Tekstiä ympäröivät graavit ("`"), (formatted)
 • single quotes (bold, italic)
 • underscores (underlined)
 • ...

Erikoistoiminnot Special elements

MoinMoinin käyttämässä merkintätavassa on tiettyjä elementtejä, joita ei ole mahdollista esittää HTML-muodossa, joten ne eivät myöskään toimi graafisessa editorissa. Editoritilaa käyttäessä kyseiset elementit näkyvät keltaisina:

There are some elements in the MoinMoin markup that cannot be represented as own HTML entities in the editor. These are left as plain text. They are coloured yellow in the editor to show you that they have special meaning. These elements are:

The yellow is for your information only and has no further effect. You can just type in these items as plain text although the editor does not recognize them as special and does not color them for you. But when the page is rendered after you pressed Save or Preview these items are recognized.

Graafisen editorin rajoitukset

 • Vaakatason viivojen paksuuden määritteleminen ei ole mahdollista
 • id-, class- ja style-määritteet taulukoissa eivät ole tuettuja

 • Numeroitujen listojen aloitusnumeron määritteleminen ei ole mahdollista


 1. Lisätietoja editorin ongelmista: MoinMoinBugs/GuiEditor (1)