• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

Ohje pohjista

Pohjat helpottavat uusien sivujen luomisessa. Sen sijaan, että käyttäjä joutuisi määrittämään sivun sisällön ja rakenteen, pohjat voivat tarjota kyseisen tiedon käyttövalmiina. Pohjat sisältävät ennaltamääriteltyä, osin automattista tietoa. Muuttujien avulla sivulle voi lisätä tietoa, kuten päiväyksen, ajan, sivun luoneen henkilön tai sivun nimen ja niin edelleen.

Kaikki pohjasivut ovat käytettävissä, mikäli käyttäjä siirtyy sivulle, jota ei vielä ole olemassa. SivullaJotaEiOleOlemassa on linkki muun muassa OhjePohjaan, jota napsauttamalla sivun OhjePohja sisältö latautuu muokattavaksi uudelle sivulle.

Pohjasivujen tulee olla nimetty niin, että ne päättyvät sanaan Pohja. Englanninkieliset pohjasivut päättyvät sanaan Template. Wikin ylläpitäjä voi vaihtaa pohjasivujen nimien luomiseen tarvittavan tunnisteen, sanan, muuttamalla asetuksista arvoa "page_template_regex".

MoinMoin sisältää useita pohjia, esimerkkeinä KotiSivuPohja (henkilökohtaisen sivun luomiseen), KategoriaPohja (lisätietoa sivulla OhjeKategorioista) ja DiaPohja (lisätietoa diaesitysten luomisesta sivulla OhjeDiaEsityksistä).


Templates make it easier for users to add new pages. Instead of requiring that each bit of new information be added by hand, templates have some text and structure already filled in. Variables can be used to insert date, time, creator, pagename, and the like.

A template page must be named with an ending fitting the standard template name ending (which defaults to "Template"). The administrator can change the default template name ending by setting "page_template_regex" in the configuration files. The new template page will be added to the list of template pages displayed when you try to show a non-existent page. For example, NonExistentHelpPage has a link to HelpTemplate that loads the content of HelpTemplate into the editor box, when you click on that link.

There are other default templates distributed with your MoinMoin instance like a HomepageTemplate (for user homepages), a CategoryTemplate (for category pages, see HelpOnCategories) or a SlideTemplate (for slides, see HelpOnSlideShows).