• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

Veiksmai

Veiksmai yra įrankiai, kurie veikia puslapyje arba visoje wiki, bet, skirtingai nuo makrokomandų, jie neprideda prie puslapio turnio peržiūrint puslapį, jie daugiau dirba su to puslapio turiniu. Jie arba pateikia kažkokią išvestį pagal puslapio turinį (navigaciniai veiksmai kaip paieška) arba įgyvendina funkcijas, kurios nesusijusios su puslapio peržiūra (kaip puslapio šalinimas ar pervadinimas).

Yra rinkinys sistemos apibrėžtų veiksmų, į kuriuos įeina puslapio redagavimas; jūs galite praplėsti žinomų veiksmų rinkinį savo asmeninėmis. Daugiau informacijos rasite puslapyje HelpForDevelopers.

Šie veiksmai yra pridedami prie naudotojo apibrėžtų veiksmų kiekvieno puslapio apačioje (arba „Daugiau veiksmų“ meniu). Tai atsitinka visiems praplėtimams su didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis pavadinime, kitus veiksmus (visus, kurie vadinami tik mažosiomis raidėmis) žiūrėkite žemiau šiame puslapyje. Kai kurių iš tu veiksmų gali nebūti jūsų wiki svetainėje.

Veiksmas

Aprašymas

Pastaba

AttachFile


pridėti failus prie puslapio, daugiau informacijos puslapyje HelpOnActions/AttachFile

Šis veiksmas nėra duodamas, jei nesate prisijungę.

CopyPage


Kopijuoti puslapį po jūsų patvirtinimo. Visi popuslapiai turėtų būti nukopijuoti taip pat.

DeletePage


Pašalinti puslapį po jūsų patvirtinimo; pašalinimas reiškia, jog sukuriama galutinė atsarginė kopija ir tik tuomet puslapis pašalinamas, t.y. vėliau jūs galite atkurti puslapį (iki kol atsarginės kopijos nėra fiziškai ištrintos). Visi popuslapiai turėtų būti pašalinti taip pat.

Šis veiksmas nėra duodamas, jei nesate prisijungę.

RenamePage


Pervadinti puslapį po jūsų patvirtinimo. Visi popuslapiai turėtų būti pervadinti taip pat.

LikePages


išvesti sąrašą puslapių, kurių pavadinimas prasideda ar baigiasi tokiu pačiu WikiŽodžiu kaip ir esamo puslapio pavadinimas.

LocalSiteMap


parodo kaimynines esamo puslapio nuorodas, t.y. išvardija paminėtus puslapius ir paeiliui jų nuorodas iki tam tikro riboto gylio.

SpellCheck


iškviečia rašybos tikrintuvą einamajam puslapiui; daugiau žiūrėkite HelpOnSpellCheck.

SubscribeUser


Administratoriai gali naudoti puslapio užsakymui kitiems naudotojams

SyncPages


Naudojamas skirtingų wiki svetainių sinchronizavimui. Žiūrėkite HelpOnSynchronisation.

Load


Naudojamas puslapio įkėlimui į wiki arba priedo į esamą.

Save


Naudojamas wiki puslapio išsaugojimui į tekstinį failą

Toliau yra sąrašas vidinių veiksmų, kurie naudojami įvairių piktogramų ir nuorodų puslapio viršuje ir apačioje įrengimui ar tam tikrų makrokomandų pridėjimui.

Veiksmas

Aprašymas

Pastaba

titleindex


Įgyvendina visų puslapių pavadinimų sąrašą kaip tekstą (pridėkite ?action=titleindex prie savo wiki adreso) arba XML (?action=titleindex&mimetype=text/xml); pagrindinis šio veiksmo panaudojimas yra aktyvinti MetaWiki.

fullsearch


šis veiksmas yra iššaukiamas paspaudus ant FullSearch makrokomandos mygtuko „Ieškoti tekste“ (?action=fullsearch&value=HelpOnActions).

titlesearch


šis veiksmas yra iššaukiamas paspaudus ant TitleSearch makrokomandos mygtuko "Ieškoti pavadinimuose" (?action=titlesearch&value=HelpOnActions).

inlinesearch


šis įgyvendina įterptinę paiešką formų laukeliams kiekvieno puslapio apačioje (pastebėkite, jog naudojamos POST užklausos, todėl paprastai jūs nenaudosite šio veiksmo URL adresuose).

highlight


paryškina ieškomą žodį, kai paspaudžiate nuorodą paieškos rezultatų sąraše.

diff


parodo pakeitimus tarp puslapių versijų.

info


parodo puslapio metaduomenis.

login


prisijungti prie wiki.

recall


parodo ankstesnę puslapio versiją.

show


parodo puslapį (numatytasis veiksmas).

refresh


atnaujinti podėlyje esančią puslapio versiją (šiuo metu naudojama tik XSLT formato puslapiuose).

print


parodo spausdintiną puslapio vaizdą, kuriame neįtraukiami įprasto vaizdo navigaciniai elementai.

edit


redaguoti šį puslapį.

savepage


išsaugoti šį puslapį (niekada nenaudokite rankiniu būdu).

subscribe


užsakyti puslapį.

userform


išsaugoti vartotojo nuostatas.

bookmark


nustatyti žymę RecentChanges (PaskutiniaiPakeitimai).

raw


siųsti neapdorotą wiki ženklinimą kaip text/plain (pvz., atsarginių kopijų darymui, naudojant wget); SystemInfo?action=raw parodys SystemInfo ženklinimą.

format


parodyti ypatingai suformatuotus puslapio vaizdus. Parametras mimetype nurodo norimą MIME tipą.

DocBook ženklinimą iš savo puslapių galite sugeneruoti prie adreso pridėdami ?action=format&mimetype=xml/docbook. Turėkite omeny, jog tam, kad galėtumėte jį naudoti, turite įdiegti PyXML.

rss_rc


generuoti RecentChanges (PaskutiniaiPakeitimai) RSS sklaidos kanalą.

chart


rodyti diagramas.

export


eksportuoti wiki turinį.

[bandomasis]

content


įterpimui į statinius žiniatinklio puslapius, šis veiksmas pateikia gryną puslapio turinį, be jokių <html>, <head> ar <body> žymių.

links


generuoja visų puslapių ir juose esančių nuorodų sąrašą, visai kaip LinkDatabase.

sitemap


generuoja Google XML svetainės struktūrą (sitemap), žiūrėkite Sitemap protokolą

xmlrpc ir xmlrpc2


Wiki XML-RPC sąsaja, žiūrėkite puslapį XmlRpcToWiki.

Numatytai šis veiksmas yra pasyvintas kintamuoju actions_excluded.

revert


grąžinti senesnę puslapio versiją.

showtags


parodo visas sync žymes, susijusias su puslapiu.

thread_monitor


Parodo visų šiuo metu veikiančių gijų pėdsakus (tracebacks). Atkreipkite dėmesį, jog jūs turite aktyvinti gijų monitoriaus palaikymą jūsų CGI/FCGI/... python failo viršuje įterpdami eilutę  from MoinMoin.util.thread_monitor import activate_hook; activate_hook().

supplementation


iškviečia pridėtinį puslapį, pvz., puslapio diskusijoms