• Immutable Page
 • Info
 • Attachments

XML Puslapiai ir XSLT Apdorojimas

Jeigu turite Python4Suite įdiegtą jūsų sistemoje, įmanoma XML dokumentus išsaugoti kaip puslapius. Yra svarbu paleisti šiuos puslapius su XML aprašu "<?xml ...>" pačioje pirmoje eilutėje. Taip pat, jūs turite patikslinti/nurodyti stiliaus lentelę (stylesheet), kuri bus naudojamas apdorojimui iš XML į HTML dokumentą. Tai daroma, naudojant standartines "xml-stylesheet" apdorojimo instrukcijas, su vardu/pavadinimu puslapio, turinčio stiliaus lentelę (stylesheet) kaip "href" parametrą.

Nepamirškite aktyvinti XSLT apdorojimą (ieškokite "HelpOnConfiguration").

Norėdami daugiau informacijos, pažvelkite į tolesnius pavyzdžius, kuriuos taip pat galima rasti XsltVersijaLT puslapyje.

Pavyzdys

<?xml version="1.0"?>

<?xml-stylesheet href="XsltVersion" type="text/xml"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xsl:output method="html" omit-xml-declaration="yes" indent="no"/>

  <xsl:template match="/">
   Šioje Wiki veikia XSLT varikliukas
   <xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor')"/>
   (<a href="{system-property('xsl:vendor-url')}"><xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor-url')"/></a>)
   realizuojantis XSLT v<xsl:value-of select="system-property('xsl:version')"/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

DocBook atvaizdavimas

Kad MoinMoin galėtų atvaizduoti DocBook puslapius, jums reikės sekti žemiau nurodytus žingsnius. Po to jūs galėsite MoinMoin rašyti DocBook failus ir matyti juos atvaizduotus kaip HTML. Atminkite, jog DocBook puslapių atvaizdavimas gali užtrukti kelias apdorojimo laiko sekundes (tai yra padaroma po puslapio išsaugojimo).

DocBook palaikymo įdiegimas

 1. Įdiekite 4suite ir aktyvinkite XSLT apdorojimą, žiūrėkite aukščiau.
 2. Eikite į DocBook failus SourceForge ir atsisiųskite naujausią archyvą. Jame yra XSLT failai, reikiami HTML generavimui.

 3. Išarchyvuokite archyvą ir nukopijuokite visus aplankus html, lib, common ir failą VERSION į aplanką, kuris yra rašomas MoinMoin (pvz., data aplanką).

  • Po 4suite atnaujinimo turire pašalinti failą db_compiled.dat šiame aplanke (jei egzistuoja).

 4. Redaguokite savo wiki konfigūraciją, atributas docbook_html_dir turi nuorodą į aplanką (kuriame yra, pvz., failas docbook.xsl), kurį sukūrėte paskutiniame žingsnyje.

 5. Dabar turėtumėte galėti naudotis DocBook analizatoriumi.

DocBook naudojimas

Tiesiog parašykite savo DocBook failą kaip jūs tai darėte kitoje aplinkoje. Jeigu norite įterpti nuorodas į kitus puslapius, paprasčiausiai parašykite WikiVardą tekste. Atminkite, jog puslapiai, kuriems reikėtų ["..."] nuorodų paprastame wiki žymėjime kol kas negali būti tiesiogiai susietos.

DocBook žymėjimas yra žymimas #format docbook pirmoje puslapio eilutėje arba wiki puslapyje taip:

XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration.
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.1.2//EN" "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.1.2/docbookx.dtd">
<book>
<bookinfo>
<author>
<firstname>Bernd</firstname>
<surname>Le Pain</surname>
</author>
<copyright>
<year>2005</year>
</copyright>
</bookinfo>
<chapter>
<title>This is a title of a chapter</title>
<sect1>
<title>This is a title of a section</title>
<para>This is a paragraph.</para>
<para>
<emphasis role="bold">
This is a paragraph in bold.
</emphasis>
</para>
</sect1>
</chapter>
</book>

Atminkite, jog tam, kad šis pavyzdys veiktų, jums reikės įdiegti DocBook kaip nurodyta aukščiau.