• Immutable Page
 • Info
 • Attachments

Instrukcje Przetwarzania

W MoinMoin instrukcje przetwarzania mają taką samą semantykę jak w XML: kontrolują ścieżki dostępu wyłuskane podczas ładowania strony. Instrukcje przetwarzania są linami, które rozpoczyna znak "#" i nastepującymi po nim słowem kluczowym oraz opcjonalnymi argumentami; Słowo kluczowe jest zawsze pisane dużymi literami. Dwa następujące po sobie znaki haszu definiują komentarz niewidoczny na załadowanej stronie.

Instrukcje przetwarzania obsługiwane przez wiiki to:

 • ## jakiś-tekst: komentarz

 • #FORMAT typ-formatu [dodatkowe argumenty]: definiuje wejściowy format dla strony, obsługiwane formaty to:

  • wiki: domyślne znaczniki MoinMoin wiki

  • plain: zwykły tekst

  • zobacz też PomocPrzyParserach by dowiedzieć się o innych dostępnych parserach oraz ParserMarket, gdzie znajdziesz inne ciekawe parsery dostarczone przez użytkowników wiki.

 • #REDIRECT nazwa-strony: odnosnik do innej strony (zobacz też PageRedirect)

 • #REFRESH opóźnienie [nazwa-strony_lub_URL]: odnośnik do innej strony(lub zewnetrzny URL albo tylko odświeżenie tej samej strony, jeśli uległa zmianie)

 • #PRAGMA tryb argumenty: ustawia tryb ładowania strony; nazwy trybów można pisać dużymi i małymi literami, aktualnie obsługiwane tryby:

  • #pragma section-numbers off (lub "0") wyłącza automatyczne numerowanie sekcji nagłówków jeśli "on" albo "1" włącza numerowanie (domyślny tryb jest ustawiony poprzez opcję konfiguracji show_section_numbers'). #pragma section-numbers 2` wyświetla tylko numery sekcji dla nagłówków z poziomu 2go i wyżej (podobnie dla 3 do 6).

  • #pragma keywords Cars, Vehicles, Foo dodaje znacznik <meta> ze słowem kluczowym definiującym zawartość merytoryczną strony.

  • #pragma description This page is about cars. dodaje znacznik <meta> zawierający opis poszczególnej strony

 • #DEPRECATED: Oznacz strone jako deprecated,w przypadku gdy nie chcesz by przyszłe wersje strony tworzyły kopie zapasowe a wyświetlając się pokazywały aktualną zawartość (zwykle dlatego strona jest "deprecated") plus ostatnią kopię zapasową. To efektywnie zamraża ostanią wersję strony, czyniąc ją niedostępną dla wyszukiwań(brak trafień na przedawnioną zawartość), ale utrzymuje tę zawartość dostępną do przeglądania.

  • Usunięcie PI ze strony zachowanie dla kopii zapasowych ostrzeżeń do deprecation.

  • W porównaniu do #REDIRECT to PI daje możliwość,by dać użytkownikom wyjaśnienie dlaczego ta strona nie będzie dłużej używana oraz dlaczego oni powinii iśc na inną, podczas #REDIRECT zostaną przeniesieni na inną stronę bez żadnego powodu.

 • #language nazwa języka: ustawia język strony oraz orientację. Nazwa języka jest kod iso-639-1. MoinMoin ignoruje języki, które nie mają plików tłumaczeń w katalogu MoinMoin/i18n/. Zobacz też w HelpOnLanguages.

Wszystkie PIs muszą się pojawić w ścisłym początku strony. Wyjątkiem są komentarze PIs, które mogą pojawić się gdziekolwiek w zasięgu strony używającej formatu "wiki" (ale nie na stronach używających innego formatu).

Po więcej informacji na temat znaczników, zobacz PomocPrzyEdycji.