• Immutable Page
 • Info
 • Attachments

Układ Strony

Układ strony zawiera następujące części (od góry do dołu):

 1. Nagłówek strony
 2. Pasek nawigacji, zbiór zakładek z szybkimi odnośnikami
 3. Dynamiczne okienko wiadomości
 4. Pasek narzędzi akcji
 5. Płótno do renderowania strony
 6. Pasek narzędzi, identyczny jak w części 4
 7. Stopkę strony

Pierwsze cztery części są najistotniejsze i zostaną przedstawione poniżej.

Nagłówek Strony

Ta część zawiera następujące elementy:

 • Logo strony(opcjonalnie): jest również odnośnikiem do strony tytułowej
 • Login czytelnika:
  • niezalogowany: udostępnia odnośnik do strony logowania
  • zalogowany: pokazuje nazwę czytelnika (odnośnik do twojej strony domowej), udostępnia odnośniki do PreferencjeUżytkownika i wylogowania

 • Pasek wyszukiwania: pozwala przeszukiwać strony. Domyślny przycisk (wciśnięcie <ENTER>) powoduje wyszukiwanie tytułu. Jeśli potrzebujesz wyszukiwania w całym tekście, musisz kliknąć drugi przycisk.

 • Ścieżka do strony: pokazuje ścieżkę do strony. Kliknięcie na odnośniku z tytułem strony spowoduje pokazanie wszystkich stron, które odnoszą się do danej. Jeśli jest to podstrona, możesz kliknąć na stronie nadrzędnej, żeby wyjść do góry.
 • Ślad stron: wyświetla pięć ostatnio odwiedzonych stron, więc możesz łatwo przeskakiwać do tyłu między kilkoma stronami. Musisz włączyć Show page trail, żeby móc to zobaczyć.

Pasek nawigacji

Ta część jest zbiorem zakładek z szybkimi odnośnikami. Domyślnie znajdują się tu trzy zakładki:

Oprócz domyślnych zakładek możesz również dodać swojej ulubione strony do tego paska klikając Add Link na konkretnej stronie lub edytując listę Quick links w PreferencjeUżytkownika.

Dynamiczne okienko wiadomości

To okienko wyświetla się, by przekazywać ci różne wiadomości. Możesz kliknąć Clear message, by ją zamknąć, albo zostanie ona zamknięta automatycznie, gdy przejdziesz na inną stronę.

Pasek narzędzi akcji

Ta część to odnośniki do najczęściej używanych funkcji:

 • Edit pozwala ci edytować stronę

  • Zależnie od twoich PreferencjeUżytkownika, może to być Edit (Text) i Edit (GUI), byś mógł wybrać, jakie edytora użyć.

  • Jeśli nie masz uprawnień do edycji danej strony, Immutable Page zostanie wyświetlona w zamian.

 • Comments ustawia wyświetlanie komentarzy (zobacz HelpOnComments)

 • Info pokazuje meta informacje o stronie, przede wszystkim pełną wersję historii

  • Show "Revision History" pokazuje historię zmian i poprawek na stronie

  • Show "General Page Infos" pokazuje główne informacje o stronie

  • Show chart "Page hits and edits" pokazuje licznik odwiedzin i edycji

 • Subscribe/Unsubscribe pozwala subskrybować i rezygnować z subskrypcji powiadomień e-mailowych dla aktualnej strony

 • Add Link/Remove Link pozwala dodawać/usuwać twoje ulubione strony do/z paska nawigacji

 • Attachments pozwala manipulować załącznikami na stronie

 • More actions: zawiera następujące popularne funkcje:

  • Raw Text, pokazuje kod źródłowy aktualnej strony

  • Print View, pokazuje wersję strony do druku, bez nagłówka i stopki

  • Delete Cache, zmusza stronę do odświeżenia się

  • Check Spelling, wywołuje sprawdzenie pisowni

  • Like Pages, wyświetla listę stron o tytułach podobnych do aktualnej

  • Local Site Map, wyświetla listę stron, do których aktualna się odnosi

  • Rename Page, pozwala zmienić nazwę aktualnej strony

  • Delete Page, pozwala usunąć aktualną stronę

  • Dowolne własne akcje, które dodasz.

(!) Ten pasek narzędzi znajduje się również na dole stron dla wygody.