• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

SiteGezinimi, wiki içinde tarama yapmak için merkezi bir nokta oluşturmaktadır. MoinMoin aşağıdaki IndexingScheme yöntemlerini desteklemektedir:

Her sayfada, o sayfa ile ilgili diğer sayfalara gezinimi sağlayacak çeşitli işlevler bulunmaktadır:

  • LikePages

  • LocalSiteMap

Ek olarak, [[PageList]], [[FullSearch('text')]] ve [[TableOfContents]] makroları ile wiki içinde yer alan sayfaların birbirleri ile alakalarına göre sıralı bir listesini oluşturabilirsiniz.