• Immutable Page
 • Info
 • Attachments

Kas ir Viki?

 • tehnoloģija internet un intranet lapu veidošanai

 • Wiki-Wiki havajiešu valodā nozīmē "ātrs"

Principi

 • Ātrs – ātra labošana un komunikācija, ātri un viegli apgūstama strādāšana…

 • Atvērts – ikviens var visu lasīt un labot

 • Pieejams (?) – viss darbojas ar standarta pārlūkprogrammu

 • Viegls – Nav nepieciešamas īpašas HTML zināšanas - tiek izmantots vienkārši formatēts teksts

 • VienkāršsSaturs svarīgāks par formu (svarīgākais ir saturs, nevis iespaidīgs un sarežģīts formatējums)

 • Drošs – katras izmaiņas tiek saglabātas arhīvā un nekas no rakstītā nepazūd

 • Saistīts – izveidot saites starp lapām ir ļoti vienkārši

 • Daudzpusīgs

  • Personīgās informācijas sakārtošana, zināšanu datu bāzes, brainstorming

  • Sadarbības, koordinācijas un komunikācijas platforma
  • Ērta dokumentu un slīdrāžu izveide ;)

  • utt....


Detalizētu informāciju, lūdzu, meklējiet lapā PalīdzībaIesācējiem.

Pirmie soļi


Detalizētākai informācijai sk. PalīdzībaIesācējiem.

Kā navigēt?

Meklēšana un navigēšana:

 • Atgriezeniskās saites (uzkliķējiet uz lapas virsraksta)
 • Ikonas lapas augšējā labajā stūrī (NavigācijasPalīdzība)

 • Virsrakstu un lapu nosaukumu meklēšana un pilna teksta meklēšana lapas apakšā

Iesakām sākt Viki iepazīšanu ar:

 • VikiSmilšuKaste: Smilšu kaste, kur parotaļāties un paeksperimentēt

 • PēdējāsIzmaiņas: Kas mainījies pēdējā laikā?

 • VietnesNavigācija: Dažādu Viki indeksu saraksts

 • MeklētLapu: Viki lapu meklēšāna pēc dažādām metodēm

 • VirsrakstuRādītājs ? (TitleIndex -?): visu Viki lapu saraksts pēc nosaukumiem

 • VirsrakstuRādītājs ? (WordIndex-?): visu Viki nosaukumu vārdu saraksts (i.e., visu Viki atslēgvārdu/konceptu saraksts)

Rediģētāja lietošana

Lai izmainītu lapu, vienkārši uzkliķējiet uz Edit ikonas vai "Labot Tekstu" saites lapas beigās. Uz ekrāna parādīsies forma, kas ļaus Jums izmainīt un pēc tam atkal saglabāt konkrēto tekstu. Katru reizi, kad tiek veiktas izmaiņas, arhīvā tiek saglabāta arī iepriekšājā lapas satura rezerves kopija.

Jūs varat pārbaudīt lapas jauno noformējumu, nemaz nesaglabājot to – lietojiet pirmskatu. Jūsu veiktās izmaiņas tad neparādīsies PēdējāsIzmaiņas lapā. Bez tam, ja Jums ir izveidota sava mājaslapa (redzama Home ), LVXXX additionally there will be an intermediate save of the page content lapa tiks arī automātiski saglabāta zem ... .

<!> Kad esat beidzis(-gusi) rediģēt lapu, lūdzu, neaizmirstiet nospiest "Saglabāt izmaiņas" – pretējā gadījumā Jūsu pūles būs vējā!


Sīkākai informācijai sk. RediģēšanasPalīdzība.

Rediģēšanas padomi

"Pārbaudīt pareizrakstību" atradīs tekstā nepazsītamus un nepareizi uzrakstītus vārdus.

Rediģējot lapu, varat izmantot standarta karstos taustiņus:

Undo: CTRL+Z

Redo: CTRL+Y

Kopēt: CTRL+C

Ielīmēt: CTRL+V

Home: CTRL+Home

End: CTRL+End

Teksta marķējums un saites

Lai pievienotu tekstam īpašu formatējumu, ievietojiet to marķējumā. Konkrēti apzīmējumi tiek automātiski atpazīti kā iekšējas vai ārējas saites vai iegulti attēli.

Ievade

Uz ekrāna

''kursīvs'' un '''trekns''' un __pasvītrots__

kursīvs un trenks un pasvītrots

`mašīnraksts`

mašīnraksts

^augš^raksts un ,,apakš,,raksts

augšraksts un apakšraksts

AtsauceUzLapu VikiSmilšuKaste

AtsauceUzLapu VikiSmilšuKaste

MoinMoin:PalīdzībasSaturaRādītājs

PalīdzībasSaturaRādītājs (StarpViki saite)

http://www.web.de/

http://www.web.de/

http://www.pythonwiki.de/wiki/img/moinmoin.gif

http://www.pythonwiki.de/wiki/img/moinmoin.gif

:)  B)  :))  ;)  :D  :(  :-?  ;))

:) B) :)) ;) :D :( :-? ;)) (Emocijzīmes)

/!\  <!>  (!)  (./)  {OK}  {X}  {i}

/!\ <!> (!) (./) {OK} {X} {i} (Atzīmes)

{1}  {2}  {3}  {de}  {en}

{1} {2} {3} {de} {en} (Prioritātes un karodziņi)

Detalizētākai informācijai, lūdzu, skatiet FormatēšanasPalīdzība, HelpOnLinking un EmocijzīmjuPalīdzība.

Virsraksti un rindkopas

Virsraksti tiek rakstīti atsevišķā rindā un Viki marķējumā ievietoti starp vienu līdz piecām vienādības zīmēm, kas nosaka virsraksta līmeni. Starp virsrakstu un vienādības zīmēm abās pusēs jāatrodas vienai atstarpei. Piemērs:
== Otrā līmeņa virsraksts ==

 • (!) Izplatīta kļūda – lieku atstarpju atstāšana pēc beigu vienādības zīmēm!

Par rindkopu uzskatāmas ar tukšu rindu atdalītas rindas vai citas blokveida struktūras. Tas nozīmē, ka rindas, kas uzreiz seko viena aiz otras, pieder vienai rindkopai.

Iepriekšformatēts teksts (e.g., e-pasta kopija) jāievieto starp trim šādā veida iekavām: {{{ ... }}}:

Pirmā rinda
...
Pēdējā rinda

Lai labāk atdalītu vienu teksta daļu no otras, varat izmantot horizontālas līnijas, kuras iegūst, rakstot 4 līdz 10 domzīmes pēc kārtas.


Detaļām sk. HelpOnHeadlines un LīnijuPalīdzība.

Saraksti

Elementu saraksts

 • pirmais līmenis
  • otrais līmenis
  • otrais otrā līmeņa elements
   • teksts ar atkāpi bez atzīmes

 • atkal pirmais līmenis

Numurēts saraksts

 1. pirmais elements
 2. otrais elements (sanumurēts automātiski)

Vārdnīca

Termins
Izskaidrojums


Detaļām sk. SarakstuPalīdzība.

Tabulas

Tabulas tekstā tiek izveidotas, ja kolonnu saturs atdalīts ar ||. Vienas un tās pašas rindas visiem lauciņiem jāatrodas vienā un tai pašā labošanas loga rindiņā.

Marķējums:

 • ||<rowbgcolor="#FFFFE0"> '''kolonna 1''' |||| '''kolonnas 2 & 3''' ||
  ||<)> 1 ||<:> 2 ||<(> 3 ||

Uz ekrāna:

 • kolonna 1

  kolonnas 2 & 3

  1

  2

  3


Detaļām sk. TabuluPalīdzība.

Makrosi

 • Makrosi ļauj izveidot lapu dinamisku LVXXX (jeb datorizētu -?) saturu.
 • Makross tiek nodefinēts ar "[[MacroName(parameters)]]".

 • Dažiem makrosiem parametri var būt arī neobligāti.
 • Svarīgākie makrosi:
  • TableOfContents - uzrāda konkrētās lapas satura rādītāju

  • Anchor - nodefinē saites LVXXX mērķrindu (?!)

  • FootNote - izveido zemteksta piezīmi jeb vēri 1

  • PageList - ģenerē lapu, kurām nosaukumi matching a pattern, sarakstu


Detalizētai informācijai sk. MakrosuPalīdzība.

Jaunu lapu izveide

Jaunas lapas tiek veidotas, vienkārši pievienojot VikiVārds jau eksistējošai lapai un uzkliķējot uz tā pēc eksistējošās lapas saglabāšanas.

Tālāk Jūs varat izvēlēties, vai:

 • izveidot jaunu lapu no tukšās lapas, uzkliķējot uz izveidot lapu

 • izveidot jaunu lapu no kādas no piedāvātajām veidnēm.

Zem veidņu saraksta Jūs atradīsiet arī sarakstu ar līdzīgu nosaukumu lapām. Vienmēr pārbaudiet šo sarakstu, jo var gadīties, ka kāds jau paspējis izveidot lapu par Jūsu izvēlēto tēmu, bet nodēvējis to mazliet savādāk.


Sīkākai informācijai, lūdzu, skatiet LapuVeidošanasPalīdzība un VikiVārds.

Darbības

Darbības attiecas vai no uz konkrētu lapu vai arī uz visu Viki.

 • PievienotFailu: Pievieno lapai datni LVXXX (DarbībuPalīdzība/PievienotFailu vai DarbībuPalīdzība/Piesaistes ???)

 • DzēstLapu: izdzēš lapu (pēc pārjautāšanas)

 • LīdzīgasLapas: Sastāda sarakstu ar līdzīgu nosaukumu lapām

 • LokālāVietnesKarte: Sastāda sarakstu ar visām tām lapām, uz kurām ir atsauces, līdz maksimāli četriem līmeņiem

 • Pareizrakstība: Pārbauda konkrētās lapas teksta pareizrakstību (PareizrakstībasPalīdzība)


Detaļām sk. DarbībuPalīdzība.

Vikiķete – kā pareizi uzvesties?

Sararbība rediģēšanā

Pamatprincips: ikviens var labot visu.

Izņēmumi:

 • Ja vēlaties labot lapu tā, lai neviens Jūs netraucētu, lūdzu, dariet to zināmu uzreiz, uzrakstot īsu ziņu lapas augšpusē (neaizmirstie lapu saglabāt pēc ziņojuma uzrakstīšanas!) un tad turpinot darbu

 • Ja divi cilvēki labo lapu vienlaikus, pirmais var saglabāt to, kā parasti, bet otrais saņems brīdinājumu un norādījumus, kā rīkoties tālāk, lai savus labojumus pievienotu jau saglabātajiem datiem.
 • Personīgās Mājaslapas: parasti tās labo tikai to īpašnieki, tomēr, ja nepieciešams, lapas apakšā Jūs varat atstāt arī savus ziņojumus.

Kopumā – sekojiet norādēm katrā lapā. Labošanas iespējām nav striktu ieroberžojumu, bet, lūdzu, nestrādājiet, ignorējot citu cilvēku vēlmes un ieguldījumu.

Organizēšana un struktūra

 • Nosaukumu un virsakstu izveide
  • Neveidojiet arbitrary (?) vikivārdus (OracleDatabase, nevis OraCle)

  • Vienādi prefiksi (tematiskā līdzība un savstarpēja koralizācija)
  • Vienādi postfiksi (tas pats lapu veids, e.g. ...Indekss)

 • Indeksu lapas
 • Kategorijas (sk. KategorijuKategorija)

 • Veidnes
 • /ApakšLapas (ļauj veidot īsākas saites, automātiska koralizācija: RediģēšanasPalīdzība/ApakšLapas)

 • Sekojiet Viki vadlīnijām nosaukumu un virsrakstu izveidē, u.c.

Treniņuzdevumi

Treniņa nolūkā lietotāji parasti izmanto savas mājaslapas, kuras tiek viedotas no VikiVārds VārdsUzvārds:

 • apgūstiet LietotājaIestatījumi konfigurāciju.

 • izveidojiet un izmainiet savu mājaslapu (parasti VārdsUzvārds)

 • iepazīstieties ar izmaiņām lapā PēdējāsIzmaiņas.

 • iemēģiniet dažādās ikonas
 • kliķējiet uz nebēdu
 • un vienmēr – pie jelkādām neskaidrībām - vaicājiet, vaicājiet, vaicājiet…
 1. zemteksta piezīme izskatās šādi. (1)