Teksta marķējums un saites

Lai pievienotu tekstam īpašu formatējumu, ievietojiet to marķējumā. Konkrēti apzīmējumi tiek automātiski atpazīti kā iekšējas vai ārējas saites vai iegulti attēli.

Ievade

Uz ekrāna

''kursīvs'' un '''trekns''' un __pasvītrots__

kursīvs un trenks un pasvītrots

`mašīnraksts`

mašīnraksts

^augš^raksts un ,,apakš,,raksts

augšraksts un apakšraksts

AtsauceUzLapu VikiSmilšuKaste

AtsauceUzLapu VikiSmilšuKaste

MoinMoin:PalīdzībasSaturaRādītājs

PalīdzībasSaturaRādītājs (StarpViki saite)

http://www.web.de/

http://www.web.de/

http://www.pythonwiki.de/wiki/img/moinmoin.gif

http://www.pythonwiki.de/wiki/img/moinmoin.gif

:)  B)  :))  ;)  :D  :(  :-?  ;))

:) B) :)) ;) :D :( :-? ;)) (Emocijzīmes)

/!\  <!>  (!)  (./)  {OK}  {X}  {i}

/!\ <!> (!) (./) {OK} {X} {i} (Atzīmes)

{1}  {2}  {3}  {de}  {en}

{1} {2} {3} {de} {en} (Prioritātes un karodziņi)

Detalizētākai informācijai, lūdzu, skatiet FormatēšanasPalīdzība, HelpOnLinking un EmocijzīmjuPalīdzība.