This wiki is not enabled for mail processing. Contact the owner of the wiki, who can enable email.

Clear message
  • Immutable Page
  • Info
  • Attachments

VikiVārds vienmēr tiek rakstīts ar pirmo lielo burtu. VikiVārds VikiVārds lapā tiek automātiski pārvērsts par hipersaiti. Konfigurācija nosaka, kurš ir lielais burts, kurš - mazais. Lai noklusētā konfigurācija darbotos, jālieto UTF-8 rakstzīmes. Uzkliķējot uz izceltā lapas nosaukuma (piem., šīs lapas VikiVārds), Jums tiks parādīts saraksts ar visām lapām, kurās ir saite uz šo konkrēto lapu. Šī darbība ir spēkā, pat ja lapa vēl nav definēta.

Jautājuma zīme pirms saites vai saites atainojums trekniem burtiem sarkanā krāsā nozīmē, ka lapa vēl nav definēta. Jūs varat uzkliķēt uz jautājuma zīmes un piedāvāt savu definīciju. Ja uzkliķēsiet uz šādas nedefinētas lapas saites, Jums tiks atvērta noklusētā lapa, kuru varēsiet izmainīt. Tikai tad, kad būsiet izmainījis(-usi) un saglabājis(-usi) lapu, tā tiks "pa īstam" izveidota. Saraksts ar lapām, kuras vēl nav izveidotas (definētas), bet uz kurām ir atsauce citās lapās, atrodams šeit: VajadzīgāsLapas.

Lai izvairītos no VikiVārds automātiskas izveidošanas (piem., Jūs vēlaties uzrakstīt VikiVārds, nepadarot to par saiti), lietojiet "tukšu" trekno sekvenci (sešu apostrofu sekvenci), kā piem., Viki''''''Vārds. Kā alternatīvu varat lietot arī īsāku sekvenci "``" (divus slīpos apostrofus), kā parādīts šeit: Viki``Vārds.

/!\ Dažos Viki saite uz lapu PēdējāsIzmaiņas var sakrist ar saiti recentchanges, it īpaši Windows un Mac OS X sistēmās, jo tās parasti nav rakstzīmju jūtīgas.