• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

WikiNazev je slovo spojené z více slov s velkými počátečními písmeny. WikiNazev se automaticky stane hypertextovým odkazem na takto pojmenovanou stránku. Defaultní konfigurace rozlišuje velká a malá písmena a neměla by mít problém s žádným písmenem patřícím do UTF-8 (to jsou všechna česká a několik tisíc dalších) (číslice se považují za malá písmena)

Kliknete-li na zvýrazněný horní titulek stránky (v tomto případě WikiNazev), zobrazí se seznam všech stránek, které obsahují odkaz na tuto stránku. Tohle funguje dokonce i pro stránky, které nebyly vytvořeny.

Otazník před odkazem nebo odkaz zobrazený rozdílně (tučně červeně) znamená, že takto pojmenovaná stránka zatím neexistuje: kliknutím na odkaz můžete stránku vytvořit (např. ZadnaSkutecnaStranka. prosím, nevytvářejte ji ;-). Seznam stránek, které nejsou vytvořeny, ale jsou odkazovány na ostatních nabízejí ChybejiciStranky.

Automatická přeměna WikiNazev v odkaz nemusí být vždy vítaná. V takovém případě lze použít:

  • sekvenci šesti jednoduchých uvozovek, tedy napsat Wiki''''''Nazev

  • nebo kratší sekvenci ``, tedy Wiki``Nazev

  • nebo před WikiNázev umístit vykřičník, asi takhle !WikiName.

/!\ Na některých wiki mohou být odkazy lišící se jen velikostí písmen zaměnitelné. Tedy na tu stejnou stránku Poslednízměny odkazuje i recentchanges. To platí hlavně na systémech MS Windows a Mac OS X, které běžně nerozlišují velikost písmen v názvech souborů.